Alıntı Makaleler

Aklımın Dediği

Aklımın Dediği

Prof. Dr. Ahmet İnam "Aklım bana, akıl anlayışımızı değiştirelim diyor." ifadesiyle bitirdiği makalesinde aklın yeniden sorgulanmasının zamanının geldiğini ifade ediyor... İlginçtir, dünya görüşleri, inanç sistemleri, hayat tarzları kendilerini 'akıl' ile 'meşru' ve etkin kılmaya çalışıyorlar. Aklı kendi dogmaları

Eleştirel Düşünce İle İmtihanımız

Eleştirel Düşünce İle İmtihanımız

Son günlerde televizyon programlarında süre gelen kolesterol tartışmaları yurdum insanının bilimsel yöntem ve eleştirel düşünce ile imtihanı haline geldi. Her zaman takım ya da taraf tutarak tartışma eğiliminde olan toplumumuzun zaaflarını iyi kullanan televizyon kanalları mal bulmuş mağribi misali konuya sarıldı. Şimdilerde

Sanal Ortamda Davranış Yönlendirme

Sanal Ortamda Davranış Yönlendirme

Bilgisayar ortamında metin, görüntü, video, ses gibi hizmetlerin birliktelikleri internet ortamında sanal medyayı meydana getiren unsurlardır. Internet erişim ortamında oyun, sohbet odaları ve sosyal paylaşım siteleri sanal yaşamın gerçekleridir. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden insanların birbirleri ile ilgili haberleri, fikirleri

İsimlerden Kelimeler'e: Adem’den İbrahim'e İnsan Zihninin Tekȃmülü

İsimlerden Kelimeler'e: Adem’den İbrahim'e İnsan Zihninin Tekȃmülü

İnsanlığın zihinsel gelişim tarihi açısından bakıldığında, Peygamberler içerisinde Hz.İbrahim’in yeni bir gelişim evresini temsil ettiği görülür. Her peygamberin, kendi kavminin diliyle gönderildiğini söyleyen Kur’an ayetinde kastedilen ‘dil’, konuşulan dilin ötesinde, 

Copyright. © 2014 Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği | Tasarım: akademi grafik
Telefon: 0224 255 13 13 Adres: Demirtaş Paşa Mah. Tuğlalı Sok. No:4 Osmangazi - Bursa E-posta: bikaced@gmail.com